Wij gaan natuurlijk weer naar Ende Gelände dit jaar!   Het wordt 25-29 October, bij de enorme Hambach bruinkoolmijn, en dit keer is de nadruk op de redding van de laatste resten van het oeroude Hambacher Forst.
Wij, samen met anderen, organiseren bussen om erheen te gaan.
Schrijf je nu in voor deze busreis bij WijgaanNaarEG.nl
Lees meer op de websites van Ende Gelände en Aktion Unterholz.
Hieronder een kopie van de actie oproep (Nederlandstalige versie):


page1image568

Weg met steenkool, Hambi blijft!
Afspraak in oktober in het bos van Hambach, dé plaats van het verzet tegen de vernietiging van het klimaat!
Steenkool moet in de grond blijven, willen we een klimaatcatastrofe vermijden. Iedereen wéét dit, maar in praktijk gebeurt er niets. De federale overheid steunt de schadelijke industrie en verwaarloost haar eigen, ontoereikende klimaatdoelstellingen. In plaats van de steenkoolcentrales onmiddellijk te sluiten, verliest ze haar tijd aan een klimaatcommissie waarvan de protagonisten de kooluitstap alsmaar vertragen. Maar we hebben geen tijd meer: mensen lijden al onder de droogte, verliezen hun huizen door extreme weerfenomenen en sterven als gevolg van infecties gelinkt aan het klimaat. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om de vernietiging van het milieu nu te stoppen, en dit op de plek waar deze vernietiging juist plaatvindt.
Ende Gelände roept op om zich in oktober 2018 opnieuw te verzetten tegen steenkoolwinning, in het bos van Hambach, et tegelijkertijd te vechten tegen de absurde groei-imperatief. De koolmijn blijft zich maar uitbreiden in het omliggende landschap, en er blijft slechts een heel klein stuk over van wat vroeger een immens bos was. Sinds klimaatactivisten de ontbossing van dit laatste deel hebben voorkomen in 2017 “Hambi” voor een groeiend aantal mensen eenlevend symbool geworden van het verzet tegen de fossiele industrie. In oktober zullen we met duizenden zijn om de strijd voor klimaatgerechtigheid te steunen tijdens een actie van massale burgerlijke ongehoorzaamheid.
Al decennialang ontbost RWE het bos van Hambach, één van de oudste gemengde bossen in Europa, om bruinkool uit de bodem te ontginnen. Een grote diversiteit aan personen en organisaties mobiliseren zich voor de bescherming van het bos en voor een onmiddellijke kooluitstap – en met succes! In de herfst van 2017 is de climate justice beweging er voor de eerste keer in geslaagd de ontbossing te voorkomen gedurende het gehele seizoen, dankzij een proces, betogingen, bezettingen, boomhutten, en blokkades. En we doen verder!
In oktober begint het nieuwe ontbossingsseizoen, en RWE wil de rest van het bos kappen om nog meer bruinkool te ontginnen. Maar dit deel van het bos is essentieel en omvat nog bijna alle biodiversiteit van het oorspronkelijke bos. Elke boom telt!
Het is in deze zone dat het duidelijk wordt op welke manier de winstlogica van bedrijven de natuur concreet vernietigt –- in het bos van Hambach en overal ter wereld. Voordat de bruinkoolontginning begon werd het bos gebruikt als een gemeenschapsgoed en werd het duurzaam onderhouden door de lokale bevolking. Daarom is ons verzet ook een protest tegen het mondiale onrecht dat het kapitalisme teweegbrengt. Zolang de mensen die het klimaat vernietigen rijker blijven worden, zijn het de slachtoffers van uitsluiting en uitbuiting, voornamelijk in het globale zuiden, die het meest lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook bij ons, in het noorden, zijn er mensen slachtoffer van herlocaliseringen, onteigeningen en gezondheidsschade.

page1image24624page1image24792

page2image376

Wij pikken dit niet meer! De bescherming van het bos van Hambach is onze onmiddellijke actie voor klimaatgerechtigheid. Van 25 tot 29 oktober blokkeren we de gigantische koolmachinerij die “Hambi” bedreigt. En dat is niet alles: we komen om te blijven. Samen met de bewoners van het bos en de omliggende dorpen zullen we de grootste CO2-bron in Europa stopzetten. Want steenkool moet deel uitmaken van het verleden, zodat iedereen vandaag en morgen een degelijk leven kan lijden.
Onze actiemethode is een openbaar aangekondigde massablokkade, waarin het mogelijk is je op verscheidene manieren te investeren. We zullen ons kalm en doordacht gedragen. We zullen niet aan de oorsprong liggen van een escalatie van geweld. We zullen niemand in gevaar brengen. We willen een situatie creëren die transparent is voor alle deelnemers en in dewelke we elkaar respecteren en steunen. Eind oktober zeggen we: Ende Gelände – Hambi blijft! Ons doel – het einde van steenkool (of Ende Gelände –- Hambi bleibt! Our goal –- End Coal!). Kom mee en blokkeer samen met ons de steenkoolinfrastructuur – voor een onmiddellijke kooluitstap, voor de bescherming van het bos, voor climate justice!